top of page

EVANGELISERING

Vi støtter også medarbeidere som driver med evangelisering og menighetsplanting.

"Med Hjerte for India" støtter også 2 pastorer andre steder enn Agra som også driver mye utadrettet evangelisering,

Pastor Rakesh John

Nord i India, i byen Gorakhpur, har vi tidligere støttet en pastor/evangelist som heter Rakesh John. Han kjører sin motorsykkel til små landsbyer rundt byen Gorakhpur for å evangelisere.
Se bilder fra hans virksomhet her.

Pastor Suren Khawas

Pastor Suren Khawas bor i byen Siliguri der han også er pastor i en menighet, men han driver sitt arbeid i Himalaya-regionen. Suren underviser også menighetsledere i små menigheter som blir startet i forskjellige landsbyer. Suren har vært involvert i  plantingen av  mange menigheter i områdene rundt Siliguri, men også i både Nepal og Buthan. Han driver også hjem for eldre som ikke har familie, og redder nyfødte barn som er uønsket, det er dessverre fremdeles et problem i India. Han finner så gode hjem til dem der de er ønsket og elsket. Han driver også skoler og utdanning for barn og unge.

Les også mer om pastor Suren på siden partnere.

Han er leder for organisasjonen Network Ministry of India - Himalayas. En viktig samarbeidspartner for Suren har i flere år vært Zoé menigheten i Fredrikstad, men det samarbeidet er nå avsluttet.

bottom of page