ANDRE PROSJEKTER

Les mer her.

Under den første korona- bølgen våren 2020 så støttet vi matutdeling både hos pastor Gupta i Agra og hos pastor Suren i Silliguri. Vi er takknemlige for all hjelpen vi kan gi. Selv om det mange ganger er slik at vi så gjerne skulle hjulpet enda flere! Det var stor glede hos både de som fikk mat og de som delte ut mat i denne perioden da nøden var spesielt stor! Se bilder her:

Vi støttet også hjelpearbeidet til pastor Suren etter jordskjelvet i Nepal i 2015.

Les mer om pastor Surens arbeid på siden evangelisering og siden partnere.

photo2.JPG

For noen år siden startet vi et sy-program der kvinner fikk opplæring i bruk av symaskin.

sy-program-1.JPG
sy-program-2.jpg