top of page

ANDRE PROSJEKTER

Les mer her.

VBS- vacation bible school

Fra 9-11 juni-22 arrangerte menigheten «ferie bibelskole» for barn i alle aldre. Det er som en slags bo-hjemme-leir. Barna kommer til menighetslokalet noen timer hver dag i tre dager. Her får de høre om Jesus, synge, ha aktiviteter og masse gøy lek!! De får også noe å spise. Dette er et utrolig flott arrangement som mange setter stor pris på. Foruten menighetsbarna så kommer også mange av barna rundt om i nabolaget og fra områdene rundt. I løpet av disse dagene var det rundt 80-90 barn som deltok. Rundt 50 av disse var ikke tilknyttet menigheten fra før. Dette er en kjempe flott mulighet til å vise Guds kjærlighet til enda flere. Mange av disse familiene er fattige og har mange utfordringer i hverdagen. Det er en stor glede å se takknemligheten til barna for at de kan komme og delta på VBS. Dette er noe som menigheten har arrangert hver sommer de siste årene.

vbs.jpg
VBS forside.jpg
VBS forside 2.jpg

Under den første korona- bølgen våren 2020 så støttet vi matutdeling både hos pastor Gupta i Agra og hos pastor Suren i Silliguri. Vi er takknemlige for all hjelpen vi kan gi. Selv om det mange ganger er slik at vi så gjerne skulle hjulpet enda flere! Det var stor glede hos både de som fikk mat og de som delte ut mat i denne perioden da nøden var spesielt stor! Se bilder her:

Vi støttet også hjelpearbeidet til pastor Suren etter jordskjelvet i Nepal i 2015.

Les mer om pastor Surens arbeid på siden evangelisering og siden partnere.

photo2.JPG

For noen år siden startet vi et sy-program der kvinner fikk opplæring i bruk av symaskin.

sy-program-1.JPG
sy-program-2.jpg
bottom of page