top of page

BARNEHJEM

Les om barnehjemmet Grace Mercy home.

GRACE MERCY HOME 2005-2020

Vi startet barnehjemmet Grace Mercy Home sammen med våre indiske medarbeidere og drev dette i 15 år. Det vokste veldig og var et godt arbeid der rundt 60 barn har vært innom Mercy Home i løpet av denne perioden. Rundt 2018 kom det nye retningslinjer for barnehjem i India. Der var det mye som gikk på tvers av hva vi kunne stå for. Bl.a verdisyn, religion og driftsmåte. Dette gjorde at vi i 2020 endret arbeidet fra barnehjem til dagsenter. Barnehjemmet avsluttet i Juli 2020 og dagsenteret startet i september samme året.

Les mer om historien rundt barnehjemmet under.

 

Barnehjemmet «Grace Mercy Home» (ofte kalt «Mercy Home») startet i 2005, med at pastor Gupta tok imot 5 barn i sitt hus. Men arbeidet vokste fort, og snart var det 8 barn, så behovet for større plass meldte seg. Vi ble enig om at vi skulle kjøpe pastorens hus fordi det hadde potensiale til å bygges litt om. Da kunne pastorfamilien ha sitt eget hjem utenom barnehjemmet. Kirka/husmenigheten hadde i denne perioden fått bygd et kirkerom i den ene delen av huset, og barnehjemmet tenkte vi å bygge om i indre del av huset. Og slik ble det! Når huset sto ferdig hadde vi plass til 10 barn. Vi hadde et rom til gutter, et rom til jenter, og et rom til arbeiderne/foreldre. Det var pastoren sine svigerforeldre som ble ansatt som barnehjemmets «foreldre».

Etter en stund ble det 18 barn på barnehjemmet, og vi måtte begynne å tenke på utbygging. En sykkel og en 10-seter bil ble også kjøpt med velsignede gaver fra Norge. Jeg opplevde at mange privatpersoner var villige til å støtte arbeidet, og det var ikke vanskelig å få faddere til barna.

Men siden dette arbeidet vokste så raskt, så bestemte vi å få litt mer system og orden. Derfor startet vi organisasjon Med hjerte for India her i Norge i 2011.

 

Siden det ikke var utvidelses muligheter ved det gamle barnehjemmet, så fikk vi kjøpt en tomt i utkanten av byen Agra. Den er på ca. 5,5 mål. I 2014 er det på denne tomta bygget to barnehjems hus (plass til 10 barn i hvert hus), med påbyggingsmulighet i høyden om ønskelig. Etter hvert er det også blitt bygget arbeiderbolig med gjesterom, en lekeplass, ei vaktbu m/kontor og besøksrom, en garasje og mur rundt tomta. Vi har også fått kjøpt en skolebuss.

 

Helt fram til våren 2018 hadde vi både gutter og jenter på barnehjemmet «Grace Mercy Home», men myndighetene i India gjør det stadig vanskeligere å drive kristent barnehjem. De blir pålagt mange lover og regler, og lenge har det vært skepsis rundt det at vi har både gutter og jenter på samme barnehjem, selv om vi har et hus til jenter, og et til gutter. Men i løpet av 2018 var det mange jenter som forlot barnehjemmet pga. at noen av de hadde fullført barneskolen. Den eldste var 21 år gammel da. Vi hadde da bare to jenter igjen, og pastor Gupta og medarbeiderne i India så det nødvendig å da bare ha rent guttehjem. Det er flere grunner til det, men dette var hovedgrunnen.

 

Så i 2019 driftet vi barnehjemmet med 18 gutter, (pluss to barn av barnehjems arbeidere). Vi lønnet pastorparet, bestyrer, 4 «foreldre» på Mercy Home, to kokker og en buss-sjåfør. Vi har også to biler og en buss.

 

Se bilder her:

Invielse 2

MERCY HOME

Men veksten fortsatte og det ble kjøpt en tomt på 5 mål i utkanten av Agra. Her ble det bygd 2 nye hus til barnehjemmet med plass til 12 barn i hvert hus.

Disse byggene ble innviet 15. februar 2014.

Invielse 1

MERCY HOME

2005 var starten for barnehjemmet "Mercy home", ved at Pastor L.D. Gupta og kona Vandana tok imot 5 barn hjemme hos seg. Men det ble snart flere, så da kjøpte "Med hjerte for India" et hus som ble pusset opp til barnehjem. Den 14. oktober 2007 var det åpning og innvielse av det nyoppussede barnehjemmet.

bottom of page