top of page

Humanitært arbeid

Vi ønsker å hjelpe de som er i nød.

I møte med store forskjeller, kriser og fattigdom er ønsket om å hjelpe sterkt.

Under korona pandemien fikk vi mulighet til å hjelpe mange med mat. Til jul er det også vanlig å gi mat og gaver til mennesker som er innvolvert i arbeidet vårt.

bottom of page