top of page

SKOLE

Les om skole prosjektet her.

Høsten 2018 startet arbeidet opp med å bygge en barneskole. Den blir bygget på samme tomt som vi hadde barnehjem tidligere. Det er ingen skole i nærheten her så vi håper at vi kan bety noe for nærmiljøet her også.

I oktober 2021 sto 1.etasje på skolen ferdig og 60 barn startet hos oss! Men til skolestart 2022 har vi godt over 120 elever på skolen vår. Det er en god skole med utdannede lærere. Vi er svært takknemlige for dette arbeidet, fordi skolegang og god utdannelse viser seg å kunne være en vei ut av fattigdom og kastesystem.

Dette er et stort og kostbart prosjekt for oss, så vi trenger din støtte for å få dette til.

For 300kr mnd kan du være fadder for en skoleplass. Da støtter du barnet på skolen, er med og betaler skolemateriell og utstyr vi trenger til undervisningen. Det som blir til overs går til lærerlønn og ellers kostnader til driften. 

25 barn får alt gratis, inkl komplett skoleuniform og skolepenger.

Resten av barna får dekket deler av skoleuniformen og betaler 10rs (1,5kr) dagen. Dette har myndigheten bestemt, vi fikk ikke lov til å ha det helt gratis for alle, men vi kunne legge oss så lavt som dette. Det gjør at vi får inn barn blant de aller fattigste på en bra skole!!

Se bilder av skolen her!

bottom of page